LIFE ECOMAN

 

Life Ecoman

Ökoloogiliselt ja majanduslikult kasumlik 100% fermentatsiooni kontseptsioon, sigade sõnniku täiustatud oksüdatsioon ja ultrafiltreerimine (An ecological and economic viable concept for 100% fermentation, advanced oxidation and ultra filtration of pig manure, LIFE05 ENV/EE/000387)

Kontakt

Projektijuht  Raul Maripuu, feedmill@tt.ee, tel +372 4549596                     

Projekti viisid koostöös ellu Valjala Söödatehas, Valjala Seakasvatuse OÜ, Estonia Ääre Seakasvatus OÜ, ja Estonia JM Recycling NV

Projekti kodulehekülg: puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 3,490,912 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 564,648 € (16.17%)

Projekti kestvus: 15/01/2005– 15/07/2007

Taust

Euroopas on levinud praktika kasutada sigade sõnnikut väetisena põldudel. Kuna taimed ei omasta ligi kolmandik kasutatavast sõnnikust, avaldab see märkimisväärset negatiivset mõju keskkonnale. See ohustab põhjavee kvaliteeti ning võib kaasa tuua pinnavee eutrofeerumise, mis omakorda mõjutab bioloogilist mitmekesisust ja veekvaliteeti.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks oli katsetada uuenduslikku tehnoloogilist lahendust sea sõnniku lagundamiseks, mille saadused on biogaas ("roheline" elektrienergia + soojusenergia), vesi ja väiksemates kogustes tahke bioloogiline väetis. Kui see lahendus on edukas, oleks võimalik ära hoida nitraatide sattumist põllumaadele ja vähendada ammooniumi emissioone. See tehnoloogia tähendaks parima olemasoleva tehnika edasiarendust. See süsteem koosneb anaeroobsetest kääritustankist, biogaasi koostootmise mootorist ja käärimisprotsessist ning sisaldab uuenduslikku ammooniumi, orgaaniliste koostisosade, metallide ja kolloidosakeste oksüdeerumise meetodit.

Tegevused

  • Uue tehnoloogilise lahenduse katsetamine, et lagundada sea sõnnik läbi spetsiaalse oksüdeerimisprotsessi keskkonnasõbralikeks saadustek

Kahjuks projekt ebaõnnestus, kuna saaduste (biogaasi, soojuse, vee ja bioväetiste) kogused ei olnud vastavad ootustele ning seetõttu projekt lõpetati.