LIFE FFPE

 

LIFE FFPF

Teadlikkuse tõstmine metsatulekahjude osas ja päästjate metsatulekahju alane treenimine (Raising awareness for forest fires and training of forest fire agents and volunteers in Estonia, LIFE08 INF/EE/000260)

Kontakt

Projektijuht Pille Aasamets, pille.aasamets@eramets.ee, tel +372 6836051    

Projekti viisid koostöös ellu SA Erametsakeskus ja Päästeamet

Projekti kodulehekülg: puudub

Rahastus

Kogueelarve: 300,432 €

Euroopa Komisjoni rahastus:   150,178 € (50%)

Projekti kestvus: 1/01/2010– 31/12/2012

Taust

Eestis avaldavad metsatulekahjud märkimisväärset keskkonnamõju. Projektile eelneva kümne aasta jooksul põles Eestis umbes 8900 ha metsamaad. Metsatulekahjud ohustavad nii metsatööstust kui ka kaitsealasid. Metsatulekahjude tagajärjel suurenevad sellised keskkonnaprobleemid nagu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kasvuhoonegaaside atmosfääri sattumine. Metsatulekahjud põhjustavad ka majanduslikku kahju nii metsa varude kadumise kui ka tuletõrje kulude tõttu. Metsade kaitse ja säästev majandamine on terves ELis oluline keskkonnateema. Metsad moodustavad ligikaudu 37% kogu Euroopa territooriumist ja on elupaigaks väga paljudele erinevatele liikidele. Siiski on Euroopas ligi 45,000 metsatulekahju iga aasta.

Eesmärk

Projekti eesmärgid olid:

 1. Suurendada teadlikkust, kuidas mõjutavad hooletusest tekkinud metsatulekahjud bioloogilist mitmekesisust;
 2. Kaitsta loodust biootiliste ja abiootiliste metsakahjustuste eest läbi teavitustegevuse;
 3. Muuta paremaks ametiasutuste omavaheline koostöö nii maakonna kui riigi tasandil;
 4. Suurendada teadlikkust kuidas ennetada ja vältida metsatulekahjusid;
 5. Muuta paremaks ennetustöö läbi motiveerivate treeningute, seminaride ja teadlikkuse tõusu;

Tegevused

 • Teadlikkust tõstvad õppereisid loodushuvilistele
 • Metsaomanike teadlikkuse tõstmine
 • Noortele suunatud õppereisid
 • Koostöövõrgu loomine vastutavate organisatsioonide vahel
 • Lõppkonverents
 • Veebilehe ja õppemapi loomine
 • Päästjate oskuste ja teadlikkuse tõstmine
 • Vabatahtlike päästjate oskuste ja teadlikkuse tõstmine