Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Keskkond

LIFE Fit for REACH

Kontakt:
Heli Nõmmsalu
Kestus:
10/2015 - 12/2020
Lõppenud
Eelarve:
4 458 762.00€

Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel (Baltic industry pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency, LIFE14ENV/LV/000174).

Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on valmistada ette väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad kemikaalide kasutamisega seotud piiranguid, sealhulgas:

  • kehtestatud nõuded REACH-määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; 
  • kehtestatud nõuded CLP-määruses (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning anda nõu keemilise klassifikatsiooni ja märgistuse kohta;
  • ohutuskaartidele kehtestatud nõuete kohta;
  • konkreetsete ohtlike ainete kasutamise ja ettevõtte edendamise võimaluste kohta;
  • eriti ohtlike ainete asendamist vähemohtlike ainetega, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Projektis on oodatud osalema väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), mis käitlevad ohtlikke kemikaale ning vajavad abi eelnevalt toodud punktide osas.