Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

LIFE HAPPYRIVER

Kontakt:
Einar Kärgenberg
Kestus:
07/2013 - 12/2017
Lõppenud
Eelarve:
911 529.00€

Jõeliste elupaikade ökoloogilise seisundi parandamine Alam-Pedja Natura 2000 alal – Laeva jõe alamjooksu loodusliku seisundi taastamine (Restoring the integrity of freshwater habitats in Alam-Pedja Natura 2000 area- bringing the River Laeva back to life, LIFE12NAT/EE/000871).

Taust

Alam-Pedja looduskaitseala mitmekesisus ja esinduslikkus tugineb erinevate elupaikade olemasolul ning hea ökoloogilise seisundi saavutamisel ja hoidmisel. Oluline osa on mitmesugustel veekogudel, milledest üks - Laeva jõgi, on täna rikutud. Kunagi suubus Laeva jõgi Emajõkke Tallinna-Tartu maanteest ligi 5 kilomeetrit Võrtsjärve poole, täna aga on jõgi juhitud Emajõkke sirget kanalit pidi Kärevere sillast allpool. Voolava vee puudumise tõttu on looduslik säng kohati täis settinud.

Eesmärgid

 1. Puhastada jõgi setetest ja taastada 5 km pikkune looduslik Laeva jõe alamjooks.
 2. Taastada hooldatavat luhta ja luhakoelmuid.
 3. Tugevdada kaitsealuse tõugja populatsiooni Emajõe süsteemis, asustada 10 000 isendit.
 4. Korraldada laste ja noorte õppelaagreid kokku 100 lapsele.
 5. Viia läbi elupaiga taastamisega seotud uuringuid.

Projekti elluviimine aitab saavutada Alam-Pedja kaitseala eesmärke, suurendab kaitseala terviklikkust ning head ökoloogilist seisundit.

Tegevused

 • Laeva jõe alamjooksu loodusliku seisundi taastamine/ ühenduste taasavamine, setete eemaldamine ja voolava veega jõe taastamine.
 • Luha puhastamine võsast, koelmute ja elupaikade taastamine luhal kudevatele kaladele ning linnustikule.
 • Koelmu rajamine tõugjale, tõugja taasasustamine Laeva jõkke.
 • Projekti tegevuste ja tulemuste seire.
 • Rahvusvaheline koostöö, kogemuste ja tulemuste jagamine.
 • Avalikkuse teavitamine, Natura 2000 väärtuste ja looduskaitse põhimõtete. tutvustamine.
 • Õppelaagrite korraldamine noortele.