LIFE OSAMAT

 

LIFE Osamat

Pilootprojekt põlevkivituha rakendamise võimaluste uurimiseks tee-ehituses (Management of environmentaly sound recycling of oil-shale ashes into road construction products. Demonstration in Estonia, LIFE09 ENV/EE/000227)

Kontakt

Projektijuht  Tõnis Meriste (hiljem Arina Koroljova), tonis.meriste@energia.ee (arina.koroljova@energia.ee), tel +372 5158153

Projekti viisid koostöös ellu Eesti Energia AS, EE Narva Elektrijaamad ja Nordecon AS

Projekti kodulehekülg: http://www.osamat.ee/et/index.html

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 2,379,280 €

Euroopa Komisjoni rahastus:   1,142,490 € (48,1%)

Kaasrahastus: Eesti Maanteemaet

Projekti kestvus: 1/09/2010– 15/08/2016

Taust

Eesti Energia on maailma suurim ettevõtte, mis kasutab energia tootmiseks põlevkivi. Üle 90% Eesti üldisest energiavarustusest kaetakse põlevkiviga köetavate soojuselektrijaamade kaudu. Eesti põlevkivi on kõrge mineraalosaga. Pärast põlevkivi põletamist jääb põlevkivi mahust alles 45-48% põlevkivituhana. Kõrge tuhasuse tõttu toodetakse aastas 5-7 miljonit tonni põlevkivituhka. Vaatamata hulgalistele uuringutele taaskasutatakse hetkel aastas ainult 3% põlevkivituhka. Keskkonnasäästlike lahendusi otsides seadis ettevõtte eesmärgiks leida lahendusi, mille abil saab põlevkivituha ladestamist vähendada ja taaskasutust suurendada. Tänu põlevkivituha keemilisele koostisele käsitletakse tuhka väärtusliku sideainena, mida saab kasutada tsiviil-ehituse konstruktsioonide stabiilsuse ja vastupidavuse parendamiseks.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks oli katsetada põlevkivituhka teede ehitusmaterjalina looduslikes tingimustes kahes pilootlõigus kaasaegsete teedeehitustehnoloogiate abil. Projekti tulemused on sisendandmed taaskasutatavate materjalide turgudel tuha edendamiseks ning standardiseerimiseks kohalikul ja Euroopa tasemel.

Tegevused

  • Vajalike materjalide testimine, materjali koostisosade väljaselgitamine, otstarbekate materjaliretseptide koostamine, materjali koostisosade erinevate võimalike koosluste kindlaks tegemine ja nende variatsioonide toime retseptidel põhinevate materjalide omadustele ning pilootrakendustes kasutatavate materjalide kontrollimine
  • Objekti ehitusgeoloogilised ja keskkondlikud uuringuid, katsestruktuuride projekteerimine ja kavandamine ning juhendite väljatöötamine katsestruktuuride realiseerimiseks, kvaliteedikontrolliks ja jälgimistoiminguteks
  • Kolme liiki tsiviilehituse rakenduste praktilise realiseerimise katsetused põlevkivituhal põhinevate materjalidega
  • Põlevkivituhal põhinevate meetodite kontrollimine, et materjalid ja rakendused on keskkonnale kahjutud ning tehniliselt ja majanduslikult teostatavad. Lisaks sellele viiakse läbi kasutustsükli keskkondlik ja kasutuskuludel põhinev hindamine
  • Projekti tulemuste levitamine ja nende teatavaks tegemine sihtrühmadele, nii et projekti käigus kogutud teadmised saaksid kasu tuua kogu Euroopale. Teavitusvahendite hulka kuuluvad projekti kodulehekülg, teadetetahvlid katsetuspaikades, DVD-esitlus, juhised Euroopa praktika jaoks, tavakõnepruugis selgitused ja kõik teised projekti kohta avaldatud artiklid, ettekanded ja konverentsmaterjalid