LIFE PEAT RESTORE

LIFE Peat Restore

Kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine rikutud soode taastamisega (Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland, LIFE15 CCM/DE/000138).

Kontakt: Mati Ilomets, Ilomets@tlu.ee, tel +372 6199818

Projekti kodulehekülg: https://life-peat-restore.eu/ee/

Kestus: 2016 juuli -2021 juuni

Kogueelarve: 6 010 517 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 3 549 480 €

Kümme projektipartnerit Saksamaalt, Poolast, Lätist, Leedust ja Eestist algatasid 2016. aastal LIFE kliimamuutuste leevendamise projekt “Life Peat Restore”. Viie aasta jooksul on projekti raames plaanis tõsta veetaset ja luua tingimused soode taastumiseks partnermaade rikutud soodes kokku 5300 hektaril.

Tegevused:

  • Projekti täitmise käigus registreeritakse, analüüsitakse ja võrreldakse kasvuhoonegaaside emissiooni ja sidumise, veetaseme ning elustikku (floora ja fauna) parameetreid. See aitab hinnata taassoostamise meetmete tulemuslikkust ja annab võimaluse parandada kiiresti vigu. Samuti hinnatakse taassoostamise võimalikku mõju kliimale.
  • Projekt keskendub rikutud soode taastamisele viisil, mis kindlustab nendel aladel turbatekke ja sellega kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise. Saadud kogemuste põhjal koostatakse turbaalade taastamise juhend, mis on kõigile kättesaadav.
  • Infomaterjalide ja fotonäituse koostamise, dokumentaalfilmi ja muude tutvustavate materjalide loomise ja ürituste korraldamise kaudu tõstatatakse huvi ja suurendatakse avalikkuse teadlikkust projektiga lahendatavate probleemide kohta.