LIFE VIVA GRASS

TERVIKLIKUD PLANEERIMISLAHENDUSED POOL-LOODUSLIKE KOOSLUSTE JÄTKUSUUTLIKUKS MAJANDAMISEKS (LIFE VIVA GRASS) Integrated planning tool to ensure viability of grasslands, LIFE13 ENV/LT/000189 

Koduleht: http://vivagrass.eu/ee/ 

Kestus: juuni 2014 kuni november 2018 

Partnerid: Pavilniai ja Verkiai Regionaalpark; Silute piirkond; OÜ Hnit-Baltic; Dubysa regionaalpargi direktsioon; Läti Ülikool; Cēsise vald; Keskkonnalahenduste Instituut; Eesti Maaülikool; Lääne-Saare vald; Kurese farm; Šovītes talu; Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid 

Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Eesmärk:  

Projekti eesmärgiks on toetada rohumaade elurikkuse ja nende poolt pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) säilimist, edendades ökosüsteemipõhist planeerimist ning majanduslikult jätkusuutlikku rohumaade majandamist. Projekti käigus demonstreeritakse rohumaade mitmeotstarbelise kasutuse võimalusi, mis on aluseks maapiirkondade jätkusuutlikkusele ja stiimuliks kohalikule majandusele. 

Projekti sihiks on tõsta looduslike ja pool-looduslike rohumaade majandamise efektiivsust, panustades strateegilise planeerimise protsessidesse projektis väljatöötatava tervikliku planeerimisvahendi kaudu. Terviklik planeerimisvahend rohumaade jätkusuutlikuks majandamiseks peaks tugevdama sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja põllumajanduspoliitikate vahelisi seoseid. 

Lisainfo: Merle Kuris, merle.kuris@bef.ee, +372 6597 029; +372 56 203 864