OSELCA

 

OSELCA

Põlevkivielektri olelusringi hindamine (Introduction and Implementation of Life Cycle Assessment Methodology in Estonia: Effects of Oil Shale Electricity on the Environmental Performance of Products, LIFE03 ENV/EE/000194)

Projekt oli võidukas rahvusvahelisel Energy Globe projektikonkursil.

Kontakt

Projektijuht Tõnis Meriste, tonis.meriste@energia.ee

Projekti viis ellu Eesti Energia AS

Projekti kodulehekülg puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 661 934,00 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 327 153,00 € (49,4%)

Projekti kestvus: 01/10/2003 – 31/12/2005

Partnerid:

CyclePlan Ltd

Soome Keskkonnainstituut (SYKE)

Taust

Eesti on ainulaadne riik maailmas, kuna ta on ainus, kus energeetika põhikütuseks on põlevkivi. Ligikaudu 95% Eesti elektrivajadusest kaetakse Kirde-Eesti elektrijaamades põlevkivi põletamisest saadud energiaga. Sellega kaasnevad aga mitmesugused negatiivsed keskkonnamõjud.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks oli tutvustada ja juurutada Eestis uudset keskkonnametoodikat – olelusringi hindamist – ning ühtlasi rakendada seda metoodikat Eesti Energia põhitoodangu, põlevkivielektri peal. Projekt aitab tõhustada Eesti Energia keskkonnajuhtimissüsteemi ning loob eeldused põlevkivist elektritootmise negatiivse keskkonnamõju edasiseks vähendamiseks.

Tegevused

Projekti raames viidi läbi energiamahuka demonstratsioontoote – välisvoodrilaua – olelusringi hindamine ning analüüsiti toote keskkonnatoime sõltuvust kasutatud energialiigist.