Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Puhtale energiale üleminek

EC4RURAL LIFE

Kontakt:
Reigo Lehtla
Kestus:
09/2023 - 08/2027
Käimasolev
Eelarve:
1 578 130.00€

Energiakogukonnad maapiirkondades (Fostering local engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities), LIFE22-CET-EC4RURAL/101120607

Partnerid

  • Vigo Ülikool (Hispaania, juhtpartner)
  • Tartu Ülikool
  • Eesti Leader Liit
  • Galicia omavalitsuste ja provintside ühendus (Hispaania)
  • Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Tartu Regiooni Energiaagentuur
  • Sapiens Energía (Hispaania)
  • Galicia ühistute liit Espazocoop (Hispaania)
  • Juana de Vega Sihtasutus (Hispaania)
  • Euroopa LEADER Ühendus Maapiirkondade Arenguks (Belgia)

Eesti omavalitsustest on assotsieerunud partneritena kaasatud Alutaguse, Elva, Hiiumaa, Järva, Lääne-Harju, Põltsamaa, Rõuge, Saku, Tori, Türi, Viimsi ja Viru-Nigula vallad.

Hispaania poolelt osaleb projektis 22 omavalitsust. Kahe riigi peale kokku osaleb projektis 34 maaomavalitsust.

Taust

Projekti laiem eesmärk on paradigma muutuse esilekutsumine kohalikul tasandil energiaalases koostöös. Maapiirkondade elanikud ja kohalikud partnerid peaksid energiakogukondade kaudu saama suuremat kasu rohepöörde protsessidest läbi taastuvenergia tootmise ja toodetud energia ülejäägi müügi.

Eesmärgid

Projekti EC4RURAL eesmärk on aidata süvendada ja muuta suhteid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning maakogukondade vahel, et aidata kaasa puhtale energiale üleminekule Euroopas, tagades samal ajal maapiirkondade ja kohalike sidusrühmade aktiivse osalemise ning tagades, et neid ei jäetaks maha. Projektiga tagatakse, et maakogukonnad oleksid osa puhtale energiale ülemineku protsessidest, mida juhivad elektrit tootvad kogukonnad, ja saavad neist kasu. EC4RURAL soodustab energiakogukondade loomist omavalitsustes, mis on Euroopas vaatamata oma rikkalikele looduslikele ressurssidele maapiirkonnana ebasoodsas olukorras. Üldised väljakutsed, nagu rahvastiku vähenemine, piiratud juurdepääs põhiteenustele ja tööhõivele, toovad sageli kaasa maaelanike energiavaesuse, mis on tingitud praegustest kõrgetest energiahindadest.

Tegevused

Projekt peab kaasa aitama ühisele dialoogile ja stimuleerima investeeringuid era- ja avaliku sektori poolt. Projekti tulemuseks saab olema kahel pilootalal, Eestis ja Hispaanias, läbi viidud 34 case study erinevates maapiirkondade omavalitsustes ning et need energiakogukondade mudelid oleksid kopeeritavad ka mujal Euroopas.

Tulemused

Koostöö tulemusel saavad Eesti ja Galicia maapiirkondade inimesed ja ettevõtted teadmisi ning innustust taastuvenergia lahenduste ja kohalike ühistute loomiseks.

Koduleht