Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Keskkond

LIFE ALCHEMIA

Kontakt:
Kestus:
10/2017 - 09/2021
Lõppenud
Eelarve:
1 523 450.00€

Teadusprojekt LIFE ALCHEMIA ("Toward a smart & integral treatment of natural radioactivity in water provision services"), LIFE16 ENV/ES/000437.

Partnerid

  • Fundación CARTIF - Spanish Technology Centre, Hispaania (juhtpartner)
  • TTÜ keskkonnatehnoloogia teaduslabor
  • TÜ füüsika instituut
  • AS Viimsi Vesi

Taust

Projekt kutsuti ellu eelpoolnimetatud asutuste koostöö tulemusena, mis oli tingitud vajadusest lahendada probleemid joogivee radioaktiivsususega – Almeria provintsis (Hispaania) ning Viimsis (Eesti). Looduslikult esinevad radionukliidid, mis kuuluvad uraani ning tooriumi lagunemisritta, satuvad põhjavette seda ümbritsevate kivimite osalisel lahustumisel või läbi pinnase, mistõttu võib nende kontsentratsioon vees ületada Euroopa Nõukogu direktiivis 2013/51/Euratom ette nähtud tasemeid. Efektiivne, ohutu, töökindel ning kulutõhus joogivee töötlemise tehnoloogia on eelduseks vee kvaliteedinõuete saavutamisel.

Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on arendada välja tehnoloogia vee loodusliku radioaktiivsuse vähendamiseks. Tehnoloogia põhineb mangaandioksiidi abil radioaktiivsete ainete ning raua- ja mangaanisisalduse vähendamiseks. Arendatav tehnoloogia vähendab  oluliselt nende ainete hulka muutes joogivee kvaliteetsemaks. 

  • Demonstreerida tehnilist ja majanduslikku suutlikkust filtermaterialil põhineva veetöötlustehnoloogia rakendamise osas, mis on optimeeritud radionukliidide ärastamiseks ning mille kasutamisel minimeeritakse NORM jääkide/jäätmete teket.
  • Toetada LIFE ALCHEMIA projekti raames loodud lahenduste kasutuselevõttu teistes Eurooa riikides ning edendada tehnoloogia rakendamist teistes Euroopa Liidu veetöötlusjaamades.
  • Edendada huvitatud osapoolte aktiivset kaasamist Euroopa Nõukogu direktiivi 2013/51/Euratom rakendamisse eesmärgiga minimeerida radionukliidide ärastamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid veeteenuste osutamise.

Tulemused

Oodatavad tulemused ning kasu keskkonnale:

  • Vähendada radionukliidide kontsentratsiooni joogivees 75 kuni 90%.
  • Vähendada veetöötluse käigus tekkivaid NORM jääke/jäätmeid kuni 90% (võrreldes projekti eelsel ajal AS Viimsi Vesi veetöötlusjaamas tekkinud kogustega).
  • Vähendada energiatarvet 80% võrreldes enim kasutatud veepuhastussüsteemidega nagu näiteks pöördosmoos.

Koduleht