Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

LIFE CONNECTING MEADOWS

Kontakt:
Kestus:
12/2020 - 12/2025
Käimasolev
Eelarve:
1 373 000.00€

Muhu saare poollooduslike koosluste sidususe suurendamine ja selleks kasutatud meetodite viimine laiemasse kasutusse (Restoring and connecting semi-natural meadow habitats on Muhu island, LIFE19 NAT/EE/001006).

Taust

Muhu saare poollooduslike rohumaade taastamise projekt, mis tegeleb sidususe loomisega kahel tasandil:

  • Fragmenteerunud pärandniitude ühendamine maastikus selleks, et neile omased liigid saaksid säilitada geneetilise mitmekesisuse.
  • Looduskaitsjate, talunike ja teiste huvigruppide ühendamine, et aidata säilitada mitmekesine maastik ja liigirikkus.

Tegevused

Projekti toel on saarel kavas taastada 200 hektarit rohumaad, sealhulgas ELi elupaikade direktiiviga määratud kolm esmatähtsat elupaigatüüpi (55 ha puisniite, 40 ha rannaniite ja 115 ha loopealseid).

Muhu saart iseloomustab ökoloogiliselt oluliste poollooduslike rohumaade arvukus. Heinamaade järjest suurem eraldatus tähendab siiski seda, et liigid võivad kaotada oma geneetilise mitmekesisuse. Taastamise käigus luuakse lisaks ökoloogilised koridorid, millega ühendatakse poollooduslike rohumaade killustatud osad.

Koostöös Muhu turismiassotsiatsiooniga tahetakse märgistada virtuaalselt Muhu põhjarannikut läbiv matkarada. Virtuaalne abimees aitaks külastajatel ohutult läbi karjamaade ja rannikuäärsete metsatukkade liikuda.

Muu hulgas on kavas koolitada nõustajaid, kes aitaksid maaomanikel, põllumajandustootjatel ja valitsusametnikel leida viise ja võimalusi rohumaade taastamiseks.