Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

LIFE ENPLC

Kontakt:
Arpo Kullerkupp
Kestus:
09/2020 - 12/2024
Käimasolev
Eelarve:
1 700 000.00€

Eesti, Belgia (Flandria), Tšehhi Vabariigi, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Läti, Portugali, Rumeenia (Transilvaania), Hispaania ja Hollandi ühisprojekt "Euroopa erakaitsealade võrgustik" ehk LIFE ENPLC ("European Networks for Private Land Conservation", LIFE19 PRE/NL/000003)

Partnerid

Tegevustesse on kaasatud 18 asutust 11 riigist. 

Taust

Kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine kujutavad endast eramaale eksistentsiaalset ohtu. Projekti põhieesmärk on arendada tervet Euroopa Liitu hõlmavat spetsialistide võrgustikku, kes kasutavad uuenduslikke kaitsevõtteid, et säilitada maa väärtust ka järgmistele põlvkondadele.

Jätkusuutlikkuse kindlustamiseks luuakse „Maaomanike Loodushoiu Liit“ – Conservation Landowners Coalition (CLC), mis hõlmab endas nii keskkonnaorganisatsioonide kui ka maaomanike esindajaid.

Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on vabatahtliku ja omanikukeskse loodushoiu edendamine Euroopas.

Tegevused

Projekt keskendub kõige perspektiivikamatele loodushoiumudelite arendamisele (Private Landowner Conservation tools  (PLC), rõhuasetusega loodushoiu servituutidel. Projekti käigus testitakse erinevaid lahendusi ja toetatakse nende laiemat kasutuselevõttu. Samuti analüüsitakse seda toetavate finants- ja muude PLC-d edendavate süsteemide reformimise võimalusi. Lisaks jätkatakse uute PLC standardite ja tavade väljatöötamist ning aidatakse arendada loodushoiuga tegelevaid organisatsioone ja nende võrgustikke (järgides USA „land trust ” mudelit). Projekti eesmärkide saavutamiseks tehakse koostööd vabatahtlike ja kodanikuteaduse algatustega.

Sõnumite edastamiseks kutsutakse ellu loodushoiu saadikud, kes tutvustavad nii riiklikele kui piirkondlikele organisatsioonidele konkreetseid tegevusi, probleeme ja lahendusi, et üheskoos eramaa kaitsealgatused välja töötada. 

Koduleht