Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Keskkond

LIFE Fit for REACH

Kontakt:
Heli Nõmmsalu
Kestus:
10/2015 - 12/2020
Lõppenud
Eelarve:
4 458 762.00€

Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel ("Baltic industry pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency"), LIFE14ENV/LV/000174.

Partnerid

Pilootettevõtted Eestist (Henkel Makroflex AS. Epokate OÜ, Mayeri Industries AS), Lätist (Tenachem Ltd.) ja Leedust (Marijampoles Pieno Konservai, Vakaru Metalgama), REACH kasutajatoed Baltikumis (Eestis Terviseamet), Kaunase Tehnoloogiainstituut, Keskkonnapoliitikate Keskus, Hendrikson & Ko OÜ, Ökodisaini Kompetentsikeskus, Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid.

Taust

Mõned tööstustegevuse käigus tekkivad kahjulikud keemilised ained jäävad keskkonda väga pikaks ajaks pärast vabanemist. Seal võivad nad toiduahela kaudu akumuleeruda ja toksilisuse korral avaldada kahjulikku mõju elusorganismidele. Need nn püsivalt bioakumuleeruvad toksilised ained (PBT-ained) võivad ka kaugele kanduda oma algsest heiteallikast, põhjustades ökosüsteemidele märkimisväärset kahju. PBT-saaste on Läänemere piirkonnas tunnustatud probleem. Kõige tõhusam viis vältida nende ohtlike ainete sattumist keskkonda on vältida reostust nende heiteallikates, vältides nende ainete kasutamist üldse ja leides asendusained.

Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on valmistada ette väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad kemikaalide kasutamisega seotud piiranguid, sealhulgas:

  • kehtestatud nõuded REACH-määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; 
  • kehtestatud nõuded CLP-määruses (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning anda nõu keemilise klassifikatsiooni ja märgistuse kohta;
  • ohutuskaartidele kehtestatud nõuete kohta;
  • konkreetsete ohtlike ainete kasutamise ja ettevõtte edendamise võimaluste kohta;
  • eriti ohtlike ainete asendamist vähemohtlike ainetega, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Projektis on oodatud osalema väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), mis käitlevad ohtlikke kemikaale ning vajavad abi eelnevalt toodud punktide osas.

Tegevused

  • Kuues pilootettevõttes töötatatakse välja meetodid heidete vähendamiseks ohtlike ainete asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel.
  • Tutvustatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kemikaalide käitlemise häid tavasid ning aidatakse rakendada madalaid kulutusi ja jõupingutusi nõudvaid meetmeid ohtlike ainete asendamiseks.
  • Töötatakse välja elektrooniline töövahend, mis aitab ettevõtetel tuvastada ohtlikke aineid või hallata ohutuskaarte.
  • Informeeritakse Baltikumis tegutsevaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid REACH-määrusega seonduvatest nõuetest ning antakse ekspertnõu nende kohustuste täitmiseks, panustades nii keskkonnateadlikumasse tööstusesse.

Koduleht