Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

LIFE LWfG Climate

Kontakt:
Andres Kalamees
Kestus:
09/2020 - 08/2025
Käimasolev
Eelarve:
5 689 448.00€

Kliimamuutustest tulenevate väike-laukhanede rändeteede, talvitamis- ja rändepeatuspaikade tingimuste parandamine ja leevendusmeetmete otsimine (Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe), LIFE19 NAT/LT/000898.

Partnerid

Projekti juhtorganisatsioon on Leedu Ornitoloogiaühing (LOD). Eestis koordineerib töid Eesti Ornitoloogiaühing. Lisaks osalevad:

Koostööpartnerid Eestis on kohalikud maahooldajad ja talunikud, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Maaeluministeerium.

Taust

Üldeesmärk on aidata kaasa Fennoskandia väike-laukhane populatsiooni taastamisele ja soodsa kaitseseisundi saavutamisele, nagu on sätestatud rahvusvahelises liigi kaitse tegevuskavas. See tähendaks, et Fennoskandia populatsioon ületab 1000 isendit ja ei vähene, pesitsuspiirkond on stabiilne või laienev ning piisaval tasemel hooldatud ning kaitstud elupaiku on saadaval kõigil võtmealadel.

Projekt on suunatud Fennoskandia asurkonnale. Osalevad riigid täidavad sellega endale võetud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu linnudirektiivist, samuti AEWA, Berni ja Bonni Metsloomade rändliikide kaitse konventsioonist. Väike-laukhani on Eestis I kaitsekategooria liik, punases nimestikus läbirändajana määratletud kui kriitilises seisundis olev liik.

Eesmärgid

Projekti eesmärk on peatada kriitilises seisundis (CR - critically endangered) Fennoskandia väike-laukhane (Anser erythropus) populatsiooni vähenemine, rakendades konkreetseid kaitsemeetmeid Kreekas, Ungaris, Leedus, Eestis ja Soomes.

Tegevused

Peamised tegevused Eestis:

  • kevadiste rändepeatuspaikade seire Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaal;
  • väike-laukhane peatumisalade maakasutuse muutuste analüüs;
  • kohtumised kohalike maahooldajate ja talunikega, teemapõhised ettekanded ekspertidelt koos aruteluga;
  • väike-laukhane kaitseks vajalike erimeetmetega soovituste väljatöötamine riikliku maaelu arengu programmi täiendamiseks;
  • rahvusvaheline koostöö.

Koduleht