Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Kliima

LIFE UrbanStorm

Kontakt:
Tanel Mätlik
Kestus:
09/2018 - 02/2023
Käimasolev
Eelarve:
1 957 843.00€

Säästlike ja kliimamuutustele vastupidav linna sademeveesüsteemide arendamine (Development of sustainable and climate resilient urban storm water management systems for nordic municipalities), LIFE17 CCA/EE/000122.

Taust

Eesti jaoks koostatud kliimastsenaariumi kohaselt ootavad meid kliimamuutuste tõttu 2100. aastaks ees olulised muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis.

Eestis kasvab keskmine aastane sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel (24%) ja talvel (22%). Ühtlasi prognoositakse ööpäevas 30 mm ületavate sademete esinemise sagedust (perioodil 2021-2030 esinemise kasv 99%, 2031-2050 juba 231% ning perioodil 2051-2100 koguni 435%) ning suviste paduvihmade sagenemist ning intensiivistumist. Juba täna ei suuda olemasolevad sademeveesüsteemid paduvihmadega alati toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused.

Väga oluline osa vastutusest valdkonnas lasub kohalikel omavalitsustel, kes korraldavad sademeveesüsteemide rajamist ja hooldamist oma territooriumil. Sel põhjusel on mõistlik juba praegu suurendada nende võimekust kohaneda kliimamuutustega, eriti nende suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi, sh arendada välja looduspõhiseid sademevee äravoolu lahendusi.

Eesmärgid

LIFE UrbanStorm projekti eesmärgiks on säästlike ja kliimamuutustele vastupidavate linna sademeveesüsteemide arendamine. Projekti eesmärk on tõsta Eesti omavalitsuste suutlikkust kliimamuutustega kohanemisel, eriti paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamisel. Samuti on oluline Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine ning projekti tulemuste mitmekordistamine teistes omavalitsustes.

Tegevused

Projekti peamised tegevused hõlmavad endas muuhulgas kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamist Tallinnale ja Viimsile, säästvate sadeveesüsteemide projekteerimist ja väljaehitamist, tervikliku sadeveesüsteemi juhtimise mudellahenduse väljatöötamist Viimsi valla näitel ning valdkondlike ekspertide teadlikkuse suurendamist läbi õppereiside ja koolituste. Tegevuste tervikliku ülevaate koos ajagraafikuga leiab siit.

Koduleht