Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

URBANCOWS

Kontakt:
Keskkonnaamet
Kestus:
01/2012 - 12/2016
Lõppenud
Eelarve:
1 138 413.00€

LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda ("Restoration and Public Access of Urban Coastal Meadow Complex in Parnu Town"), LIFE10 NAT/EE/000107.

Partnerid

  • Keskkonnaamet
  • Pärnu Linnavalitsus
  • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Taust

Pärnu linna rannaniidud on aastakümneid olnud kasutusest väljas ja seetõttu roostunud, alates 2010. aastast alustati niitude taastamisega. Paarikümnehektarilisel alal niitedi roogu ja selle järgselt ala karjatati.  Sel moel aga ala taastamiseks vajalikku efekti ei olnud võimalik saavutada.

Eesmärgid

Projekti eesmärgiks oli taastada Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannaniidud, rannikulõukad ja erinevate kaitsealuste liikide elupaigad. 

Tegevused

Vajalik oli niidu puhastamine roost, lõugaste puhastamine sinna kogunenud setetest, rannaniidu loodusliku veerežiimi taastamine ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamine.

Tulemused

Intensiivse karjatamise ning vana pilliroo ja põõsastiku eemaldamisega taastati ligi 220 hektarit rannaniitu ja 74 hektarit lõukaid. Külastajatele ehitati looduse eksponeerimiseks omanäolise arhitektuuriga kaks linnuvaatlustorni ning 660meetrine puidust laudtee-õpperada. Lisaks tehti mitmeid uuringuid ja seireid tulemuste hindamiseks.

Tunnustused

Projekt pälvis peaauhinna Euroopa aianduspärandi võrgustikult.