Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

WOODMEADOWLIFE

Kontakt:
Heidi Öövel
Kestus:
11/2021 - 12/2026
Käimasolev
Eelarve:
6 697 642.00€

Puisniitude taastamine ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis ja Lätis ehk PuisniiduLIFE („Restoring and promoting a long term sustainable management of Fennoscandian wooded meadows in Estonia and Latvia”) , LIFE20 NAT/EE/000074.

Partnerid:

 • Keskkonnaamet (juhtpartner)
 • MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing
 • Eestimaa Looduse Fond
 • Tartu Ülikool
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Läti Looduse Fond
 • Ökoloogilise Taastamise Ühingu Euroopa sektsioon.

Taust

Puisniidud (Natura esmatähtis  elupaik 6530*) on regulaarselt niidetava rohustuga hõredad looduslikud puistud – lagedal niidualal kasvavad erinevas vanuses üksikud puud või puudegrupid ja hõre põõsastik. Puisniidud on ülisuure liigirikkuse kandjad ja elupaigaks haruldastele looma- ja taimeliikidele ning tolmeldajatele, samuti pakuvad nad maastikulist silmailu. Praeguseks on hooldusest väljas olevad puisniidud enamjaolt kinni kasvanud ja nende pindala on drastiliselt vähenenud üle kogu Euroopa. Et aidata tagada loodusväärtuste säilimine ka tulevikus, on ellu kutsutud Euroopa Liidu toel LIFE projekt „Restoring and promoting a long term sustainable management of Fennoscandian wooded meadows in Estonia and Latvia” ehk „Puisniitude taastamine ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis ja Lätis“.

Eesmärgid

Projekti eesmärk on taastada uusi puisniidu alasid kokku 700 hektaril (500 ha Eestis ja 200 ha Lätis) ja viia läbi elupaiga ning liikide seisundit parandavaid tegevusi. Lisaks puisniitude seisundi parandamisele on projekti eesmärgiks puisniitude jätkusuutliku hoolduse edendamine, projekti tulemuslikkuse seire ning avalikkuse teadlikkuse tõus puisniitude loodus- ja kultuuripärandist ning nende kaitsest ja majandamisest.
 
Projekti tegevused on planeeritud eramaadel. Keskkonnaamet pöördub planeeritavatel taastamisaladel jäävate maaomanike poole, et selgitada välja valmisolek projektis osaleda. 

Kõrge taastamispotentsiaaliga alad on valitud koostöös ekspertidega. Kokku on Eestis ja Lätis projektialasid 33, millest 25 projektiala Eestis asuvad Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Tartu- ja Valgamaal. 

Tegevused

 • Puisniitude taastamine.
 • Puisniitude liigielupaikade kujundamine.
 • Koostöö maaomanike ja – hooldajatega.
 • Erinevate taastamistehnikate mõjuanalüüs ning juhised parimate praktikatega.
 • Puisniidu teemaliste infoseminaride, õppepäevade ja talgute korraldamine, puisniitude kui kultuuripärandi uurimine ning selle teemalise trükise väljaandmine.
 • Projektimõju hindamine elupaiga kvaliteedile ja ökosüsteemiteenustele, iga-aastased monitooringud.